Anaokulu Sanat Etkinlikleri

Anaokulu Sanat Etkinlikleri ve Faaliyetleri YetenekliEller İstanbul
Okul öncesi eğitiminin hedeflerinden biride çocuğa ait yaratıcı özelliklerin fark edilmesi ve geliştirilmesidir. Anaokulu sanat etkinlikleri’ne katılmış çocukların sezgi ve yaratıcılıklarının öğrenme kapasitelerini geliştirdiği, bilişsel ve duygusal gelişimlerini olgun

Anaokulu Matematik Etkinliği

Anaokulu Matematik Etkinliği
Çocuklar günlük yaşam döngülerinde zaman, şekil, sayı, alan gibi pek çok kavramı kullanarak, matematikle iç içe bir yaşam sürdürürler. Okul öncesi – anaokulu matematik etkinliği ile çocuklar,  doğal yaşamlarının birer parçası olan bu kavramları açıklamaya ve anlaml

Anaokulu Türkçe Dil Etkinlikleri

Anaokulu Türkçe Dil Etkinlikleri YetenekliEller İstanbul Bakırköy
Her çocuk hiç bilmediği bir ana dil ortamına doğar. Çocuk 0-4 yaş aralığında bu dilin yapısal özelliklerini, içinde bulunduğu doğal çevrenin dinamikleriyle yani “sözlü dil sistemi” içinde öğrenir. Tüm yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı; sonuç çıkarma, bağlantı kurma,