Ana Sınıfı Etkinliklerinde Aile Katılımı

Ana sınıfı etkinliklerinde aile katılımı sayesinde okul ve aile arasında kurulan bağ ile ebeveynlerin çocukların artı ve eksi yönlerini daha iyi görmeleri sağlanarak etkili bir okul öncesi eğitim platformu kurulabilmektedir.

Çocuklar dünyaya geldikleri ilk andan itibaren tutum ve davranışlarını biçimlendiren bir aile ortamında yaşamaya başlarlar. Dolayısıyla anne ve babalar, çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasından, gelişimlerinden, eğitimlerinden ve korunma ihtiyaçlarından sorumlu olan ilk insanlar olurlar.

Örgün eğitimin planlı bir biçimde uygulandığı yerler olan okul ise,  çocuğun çok yönlü ve sistemli bir biçimde eğitim almasını sağlama görevini üstlenir.

Ana Sınıfı Etkinliklerinde Aile Katılımının Önemi

Aile katılımı kavramı; okul ile aile arasındaki çok boyutlu ve her tür iletişim kanallarının kullanıldığı, bilgi paylaşımının kesintisiz biçimde sürdürüldüğü bir platform olarak tarif edilebilir. Bu bilgi paylaşımları gözlemlerin aktarılması, ses ve video kayıtlarının izletilmesi, çocuk tarafından yapılan resim, heykel gibi çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde olabilir. Çocuk gelişimin bu önemli safhasında, aile ve okul öncesi eğitim kurumlarının birbirinden bağımsız olarak sürdürdükleri çalışmalar, toplamda istenen ilerleme ve başarının elde edilmesi için yeterli olmayabilir. Bu nedenle ailelerin okul öncesi eğitime katılımlarının sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Yapılan araştırmalar çocuklarını, diğer çocukların bulunduğu ortamlarda gözleyen ailelerin ev ortamından farklı olarak çocuklarının güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi görebildiklerini, kendilerini çocuğun ihtiyaçları temelinde dönüştürüp geliştirdiklerini ortaya koymaktadır.

Ana Sınıfı Etkinliklerinde Aile Katılımı Nasıl Gerçekleştirilir?

Aile toplantıları başlığı altında anne baba ile ilk tanışma gerçekleştirilir. Okul öncesi eğitimin anlatıldığı bilgilendirme toplantıları, konferans, seminer ve paneller düzenlenir.

Okul ile aile işbirliğinin sağlanması, sınıf içi etkinliklere ailenin katılım, etkinlikler sırasında yapılan video çekimlerin paylaşımı ve veli toplantıları gibi etkinliklerin düzenlenmesiyle tüm yıla yayılan bir planlamayla sürdürülür.

Blog ve Duyurular Sayfası İçin Tıklayınız

Leave Your Reply