Anaokulu Matematik Etkinliği

Çocuklar günlük yaşam döngülerinde zaman, şekil, sayı, alan gibi pek çok kavramı kullanarak, matematikle iç içe bir yaşam sürdürürler. Okul öncesi – anaokulu matematik etkinliği ile çocuklar,  doğal yaşamlarının birer parçası olan bu kavramları açıklamaya ve anlamlandırmaya başlarlar.

Erken çocukluk döneminde matematikle kurulan bu ilişki, sonraki yıllarda fen ve matematik alanlarında göstereceği başarıyı olumlu biçimde etkileyeceği gibi gözlem yapma, problem çözme yeteneklerinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır.

Bu konu, Amerika Birleşik Devletleri akademik çevrelerince tartışılmış ve Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi NCTM’yi kurarak (National Council of Teachers of Mathematics), (https://www.nctm.org/)  Okul öncesi dönemde çocukların matematik ile ilgili edinmesi gereken kazanımlara ilişkin evrensel standartlar belirlemişlerdir. (NCTM, 2000)

Bu uluslararası standartlar; “sayma, işlem, cebir geometri, ölçme, veri analizi ve olasılık “ana başlıklarıyla sıralanmış ve okul öncesi matematik etkinliklerinin temelini oluşturmuştur.

Ülkemizde ”okul öncesi erken çocukluk matematiği” ile ilgili eğitim veren birçok anaokulu bu uluslararası standartları karşılayan etkinlikleri, başarıyla uygulamaktadır. Bu etkinliklerinin yanı sıra fen ve matematik disiplinlerinin birleştirildiği GEMS (Great Exploration in Math and Science) gibi programları uygulayan okul öncesi eğitim kurumları da bulunmaktadır.

Leave Your Reply