Permakültürün hedefi hayvan, bitki ve insanları doğa içerisinde buluşturarak bakımı basit, dengeli ve yeterli üretimi sağlayabilen alanları yaratmaktır. Permakültürün temeli Avustralyalı David Holmgren ve Bill Mollison tarafından 1970’li yıllarda atıldı. Doğal ekosistem içerisinde gözlenebilen özellikleri tekrar ederek kurulmuş bir modeldir. Doğadan esinlenen dizayn modeli biyomimikri ile yakın ilişkilidir.

Permanent (kalıcı) ve agriculture (tarım) sözcüklerin birleşmesinden türemiştir. Bill Mollison’ın ifadesiyle; doğal ekosistemlerin istikrarına, esnekliğine ve çeşitliliğine sahip olup tarımsal anlamda üretme gücü olan ekosistemlerin bilinçli dizaynı ve gereken bakımlarının sağlanmasıdır. Permakültür, insan ile arazinin, enerji, barınak, gıda ve benzeri bütün maddi veya manevi gereksinimleri sürdürülebilir biçimde karşılayıp, uyum içerisinde bütünleşmesine
olanak sağlar.

Permakültürün Temelleri

1. Yeryüzüne Özen Gösterme

Tüm yaşam sistemlerinin, canlı ya da cansız gözetmeksizin tüm varlıkların geleceği ve artması adına gereken şartları oluşturmak.

2. İnsanlara Özen Göstermek

İnsanların barınak, eğitim, gıda, tatminkâr iş ve keyifli insan ilişkilerine sahip olup sağlıklı bir biçimde yaşamlarını sürdürebilmek adına gereken kaynaklarına erişmesini sağlamak.

3. Üretim Fazlalığının Pay Edilmesi

Kendi gereksinimlerinizi kontrol altına alıp yukarıdaki prensipleri desteklemek adına gereken kaynağı sağlamak. Birinci ve ikinci prensiplerin gerçekleştirilmesi adına para, zaman ya da enerji türünden olabilecek kaynak fazlalığının kullanılması. Gereksinim duyanlarla paylaşılması. Kısacası, fazla kaynakların dünyaya geri verilmesi.,

Pemakültürün temelinde, doğaya karşın değil doğayla beraber hareket etme prensibi vardır. Tarımsal üretim sistemleri kurulurken hedeflenen enerji girdisi ve insan emeğini minimum seviyeye indirgemektir. Zaman içerisinde gelişim gösteren permakültür dizaynları, az miktarda girdiyle yoğun gıda üretebilen sistemler haline gelir.

Yetenekli Eller Anaokulun ’da Permakültür Programı Nedir?

Betonlaşmış bir kent yaşamında ve yeşilin zor bulunduğu bir ortamda çocuklarımızın nefes alabileceği bir yer vermek istedik.

Bu nedenle 380 metrekare bahçemizin bir kısmı çocuklarımızın doğa ile buluşması ve tarımsal faaliyetler ile ilgilenmeleri için özel olarak ayırdık. Meyve ve sebze ekimi öğretilirken, bitkilere nasıl bakılması gerektiği, sulama ve ürünlerin toplanma zamanlarında yapılan aktivite ile öğretilmektedir.

Çocukların doğaya karşı ilgisini artırmak adına hazırlanmıştır. Çeşitli aktivite ve içerikler sayesinde, çocuklar doğa ile arasındaki bağı artırır ve doğa yoksunluğu sendromu bu programlar aracılığıyla giderilmesi amaçlanır. Bu aktiviteler çeşitli yaş gruplarına göre uyarlanmaktadır.

Yetenekli Eller Permakültür Doğa Dersleri