Anaokulu Sanat Etkinlikleri ve Faaliyetleri YetenekliEller İstanbul

Okul öncesi eğitiminin hedeflerinden biride çocuğa ait yaratıcı özelliklerin fark edilmesi ve geliştirilmesidir. Anaokulu sanat etkinlikleri’ne katılmış çocukların sezgi ve yaratıcılıklarının öğrenme kapasitelerini geliştirdiği, bilişsel ve duygusal gelişimlerini olgunlaştırdığı görülmektedir. Eleştirel düşünce yeteneği ve becerisi de kazanan bu çocukların öğrenmeye istek duymak, derse devam ve test çözme gibi konularda çok daha başarılı oldukları da gözlemlenmiştir.

İyi bir sanat eğitimi için, sadece programların geliştirilmesi, fiziksel mekanların düzenlenmesi yeterli olmayacaktır; bu programı uygulayacak eğitmenlerin anaokulu sanat etkinlikleri ve eğitimi konusunda gerekli bilgi ve vizyona sahip olmakla beraber, yetiştireceği öğrencilerin büyüme ve gelişim özelliklerini dikkate alan, her bir çocuğun kendine özgü bakış açısı geliştirmesini amaç edinen bir misyona sahip olması gerekir.

Blog ve Duyurular Sayfası İçin Tıklayınız