Okulunuzun kuruluşundan ve amacından bahseder misiniz?

Bakırköy Yetenekli Eller Anaokulu, 2008 yılından bu yana, alanında uzmanlaşmış, yetenekli ve yaratıcı kadrosuyla; gelişen ve sürekli değişim içinde bulunan dünyaya ve çağın gerekliliklerine uyumlu, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ‘çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma’ hedefini ilke edinmiş ‘iyi insan yetiştirme’ yolunda emin adımlarla ilerleyen bir anaokuludur. Okulumuz ‘Mutlu Ebeveyn-Mutlu Çocuk’ ilkesine inanır. Sevgi ve saygı ortamında yetişmiş çocuklar, toplum içerisinde, kendilerini rahat ifade edebilen, özgüven sahibi bireyler olarak yerlerini alırlar.

Eğitimin ilk basamağı olan ve kritik öneme sahip okul öncesi eğitim konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

Bilimsel araştırmalara göre 0-6 yaş dönemi, çocukların yüksek öğrenme potansiyeline sahip oldukları dönemdir. Bu dönem bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı ve kişiliklerinin oluştuğu dönemdir. Okul öncesi eğitim çocuğun yemek, uyku, tuvalet gibi özbakım becerilerini kazanmasına da yardımcı olur. Çocukların sosyal ilişkileri gelişir. Yeteneklerinin keşfi daha kolay sağlanır. Okul öncesi dönemde çocuklar ilkokula hazırlanırken aynı zamanda paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte hareket etmeyi de öğrenirler. Bu sebeplerden dolayı okul öncesi dönemin önemli ve her çocuk için gerekli olduğunu düşünüyorum. 

Yetenekli Eller Anaokulu olarak öğrencilerini akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif açılardan tam donanımlı yetiştirmek, onları çok yönlü bireyler olarak geleceğe hazırlamak için okulda nasıl bir eğitim sistemi uyguluyorsunuz?

Okulumuzun eğitim programının temel amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, öz denetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği ve merak duygusu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmektir. Uyguladığımız eğitim programı çocuklarımıza özgür bir ortamda sık konuşma ve düşüncelerini açıklama olanağı sağlar; çocuğun toplumda özgüven sahibi, kendini rahat ifade edebilen bir birey olmasını hedefler. Çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, psikomotor ve dil gelişimlerini eksiksiz tamamlayabilmeleri için ‘’Bütünleştirilmiş Eğitim Sistemi’’ni kullanıyoruz. Bu sistemden biraz bahsetmek istiyorum. Farklı alanlarda birden çok kazanım sağlayan çeşitli eğitim sistemleri bulunmaktadır. Yetenekli Eller Anaokulu olarak eğitim sistemlerden birini veya birkaçını seçip uygulamak yerine hepsini eğitim programımızın içine yayarak çocuklarımız için farklı bir eğitim sistemi oluşturduk. Montessori, High Scope, Gems, Scamper, Eğlenceli Matematik, Çoklu Zeka Kuramı, STEM gibi yaklaşımları eğitim sistemimizin içinde kullanıyoruz. Çocukların öğrenme alanlarının hepsine farklı yaklaşımları kullanarak öğrenmelerini kalıcı hale getiriyoruz. Bunun yanında sınıftaki öğretmenlerimizi alanında uzman, lisans mezunu ve deneyimli kişilerden seçiyoruz.

Branş dersleriniz mevcut mudur? Mevcut ise bunlardan bahseder misiniz?

Müzik, satranç, jimnastik, kodlama ve perma-kültür alanlarında branş derslerimiz mevcuttur. Bu derslerle çocukların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif açılardan gelişimlerini destekliyoruz. Müzik dersinde çocuklar hem ritim tutmayı hem şarkılar eşliğinde dans etmeyi hem de piyano çalmayı öğreniyorlar.

Satranç dersinde müzikler, hikayeler, oyunlarla birlikte çocukların dikkatlerini canlı tutarak satranç eğitimi veriyoruz.

Jimnastik derslerinde kurumsal spor kulüplerinden gelen öğretmenlerimiz eğitim vermektedir. Jimnastik dersine 3,5-4 yaş aralığında başlayan çocuklarda kas kemik gelişiminin erken oluştuğu, bedenini tanımaya başladığı, esneklik kazandığı ve yaşıtlarına göre daha aktif bir birey olduğunu gözlemlemekteyiz.

STEM, maker ve kodlama derslerinde çocuklar sadece robot yapıp onu programlamayı öğrenmezler. Bu derslerle birlikte eğlenceli ve öğretici oyunlar oynuyor ve yeni teknolojileri tanıma fırsatı buluyorlar. Aynı zamanda STEM aktivitelerinde gerçek dünyaya ilişkin sorunlar ele alınarak çözüm yolları arıyoruz. Bir problemin çözümü için bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini kullanıp çocuklara takım çalışması, iş birliği ve iletişimin önemini öğretip eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırıyoruz.

Perma-kültür doğa derslerinde çocuklar şehirde sürdürülebilir yaşamı nasıl sağlayacaklarını şimdiden öğreniyorlar. Organik tarımla tanışıp çeşitli bitki, meyve ve sebzeler ekip bitkilerin gelişimlerini takip ediyorlar. Az tüketmenin önemini, geri dönüşümün gezegenimizin geleceği için ne kadar büyük önem arz ettiğini ve nasıl bir dünyada yaşadıklarını öğreniyorlar. Aynı zamanda Yetenekli Eller Anaokulu Türkiye’de TÜRÇEV tarafından uygulanan ve denetlenen uluslararası alanda geçerliliğe sahip Eko-okullar Sertifikasına sahiptir. Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Permakültür dersi müfredatı Eko Okullar uygulamasının gerekliliklerini de destekleyecek şekilde hazırlanır. 

Okulunuz güzel ve geniş bir bahçe içerisinde, aynı zamanda Yeşil Bayrak Sahibi bir Eko Okulsunuz. Bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Fen ve Doğa Çalışmaları Yeşil Bayrak

Betonlaşmış bir kent yaşamında ve yeşilin zor bulunduğu bir ortamda çocuklarımızın nefes alabileceği bir alan yaratmak istedik. Bu nedenle 380 metrekare bahçemizin bir kısmını çocuklarımızın doğa ve toprak ile buluşması, tarımsal faaliyetler ile ilgilenmeleri için özel olarak ayırdık. Bahçemizin genelinde 66 adet çam ağacı bulunuyor. Okulumuzda yaş grubuna uyarlanmış aktivite ve içerikler sayesinde çocukların doğayla olan bağını yeniden oluşturup onları doğa yoksunluğu sendromundan kurtarmayı amaç edindik. Derslerimizin işlenişi esnasında çocuklar gıda atıklarından kompost (organik gübre) üretiyor. Toprak çeşitleri, su kaynakları, dünyanın kaynakları hakkında fikir sahibi oluyorlar. Hazırlık sınıfları ile birlikte Eco-Schools programı kapsamında uluslararası ‘Biyolojik Çeşitlilik&Büyük Bitki Araştırma Projesi’ gerçekleştirmekteyiz. Bu projeyle birlikte yerel biyolojik çeşitliliği koruyan ve tanıtan gençler yetiştirmek, bilimsel kaynaklar geliştirerek öğretmenlerin biyolojik çeşitlilik ile ilgili eğitim aktiviteleri yapmasını sağlamak, git ve keşfet ile eleştirel düşünce, ‘yaparak öğren’ eğitim yaklaşımı benimsenmiştir.

Eko-Okul Programı okul öncesi eğitimde çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınmayı çocuklarımıza öğretebilmek için uygulanan bir program aslında. Bizde Yetenekli Eller Anaokulu olarak Eko-okul olabilmek adına iki senedir perma-kültür dersi kapsamında uyguladığımız bir müfredat oluşturduk ve güncel eylem planlarını aktif bir şekilde işleyip süreci sağlıklı bir şekilde yönetiyoruz. ‘Yeşil Bayrak’ almak adına birçok çalışmalar yaptık ve bu çalışmaların sonucu ‘Yeşil Bayrak’ı almaya hak kazandık. Bu noktada çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Fen ve Doğa Çalışmaları Bakırköy Anaokulu

Okulunuzun geleceği ile ilgili planlarınız var mı? Varsa nelerdir?

Elbette var. Şuan sadece bağımsız anaokulu olarak hizmet vermekteyiz. Uygun koşulları sağladığımız takdirde ilkokulumuzu da açmayı planlıyoruz. Çocuklar aslında ilkokula geçtiklerinde çok da büyümüyorlar. Çocuklar ilkokula başlarken aileler bazı gelişim alanlarındaki eksikleri göz ardı edebiliyorlar. Çocukların eğitim hayatına eksiksiz bir şekilde devam etmesini hedefleyen bir ilkokul projesi hazırlamaktayız.Çocukların maruz kaldıkları yoğun ödevler bizim eğitim sistemimizde yer almayacaktır. Çocuklar oyunla ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye ilkokulda da devam edeceklerdir. Yetenekli Eller Anaokulu olarak çocuklarımız ilkokula eksik oldukları alanları tamamlamadan başlamamaları adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Okulunuzun diğer okullardan farklı yönü nedir?

Yetenekli Eller Anaokulu olarak çocukların bir birey olduğuna inanıyoruz ve özgür bireyler olarak yetiştirilmesini savunuyoruz. Bu yüzden de önceden bahsetmiş olduğum ‘‘Bütünleştirilmiş Eğitim Sistemi’’ni kullanıyoruz.

Günümüzde İngilizcenin ne kadar vazgeçilmez ve önemli olduğunu bilen bir kurum olarak ikinci bir dil eğitimini oldukça önemsiyoruz. Erken yaşta alınan dil eğitimi tamamen çocuğun bilinçaltına yerleşiyor ve kelimeleri seri bir şekilde kaydediyor. Erken yaşta verilen dil eğitiminin ne kadar büyük önem arz ettiğini bilerek çocuklarımıza ayrıcalıklı bir dil eğitimi imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda ekolojik ve uluslararası Eco Schools programına katılmaya hak kazanmış bir okuluz. Çeşitli branş dersler sayesinde çocukların yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyoruz ve onları yönlendiriyoruz. Sadece eğitim değil çocukların özbakım becerileri kazanmasına da büyük destek oluyoruz.

Okul içinde çocukların güvenli bir ortamda günlerini geçirmelerine büyük önem veriyoruz. Okul içi ve dışında çeşitli güvenlik önlemleri alarak kaza riskini en aza indirmeyi hedefliyoruz.

Yetenekli Eller Anaokulu 650 metrekare kapalı alan, 100 metrekare oyun alanı, 280 metrekare toprak çim alanı ve ekolojik bahçesiyle geniş kullanım alanıyla da diğer okullardan ayrılmaktadır. 

Eğitimde yabancı dilin yeri öneminden öğrencilerinizin iyi bir yabancı dil eğitimi alamaları için yaptığınız çalışmalardan söz eder misiniz?

Eğitim anlayışımızda yabancı dil büyük bir önem arz etmektedir. Çocuklardaki dil gelişimi düşünüldüğünde, dil gelişiminin erken yaşlarda ileri yaşlara göre çok daha etkin olduğu ve çocuk tarafından kabul edilebilirliği ve uygulanabilirliği fazla olduğu gözlemlenmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre çocuklar 7 yaşına kadar 7 dili aynı anda edinebilir ve konuşabilirler.

İngilizce derslerimizi kurumsal bir eğitim anlayışı olan bir sistem ile birlikte yürütüyoruz. Dilin öğrenilmesi ve kalıcı olması için İngilizce derslerimizi her gün yapıyoruz. Dersler genelde konuşma ve kelime ağırlıklı ilerlemektedir. Oyunlar ve çoğunlukla drama çalışmalarıyla İngilizce derslerimizi interaktif bir şekilde devam ettiriyoruz. Şu an hazırlık sınıfımızdaki öğrenciler iyi düzeyde İngilizce konuşabilmektedir.

Çocuğu yeni okula başlayan velilerin bazı kaygıları olmaktadır. Bunlar için ne söylemek istersiniz?

Çocuklarımız Yetenekli Eller Anaokuluna kayıt olduktan sonra ‘‘Oryantasyon’’ sürecimiz başlıyor. Oryantasyon süreci hem bizim hem çocuk hem de aile için eğitim hayatına başlarken yaşanan en önemli süreçtir. Çocuklarımız oryantasyona başlayınca burada önce bir iki saatlik alıştırmalar yapılıyor. Bu süreçte ebeveynler de çocukların yanında yer alıyor. Daha sonra yarım gün ve bir günlük periyotlarla tam güne çıkılıyor. Bu süreçte öğretmen, veli ve okul psikoloğu birlikte hareket ediyor ve en kısa sürede çocuğun sağlıklı bir şekilde okula uyumu sağlanmış oluyor.

Mutfak ve hijyen konusundan söz eder misiniz?

Mutfak ve hijyen konusundan bahsetmek gerekirse, okulumuz temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğundan dolayı ‘’Beyaz Bayrak’’ almaya hak kazanmış bir kurumdur. Okulumuzda sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir. Günlük öğünler yiyeceklerin besin değerleri göz önünde bulundurularak planlanmaktadır. Çocuklar hem karbonhidrat hem protein hem yağ açısından dengelenmiş besleyici ve sağlıklı öğünlerle dengeli bir şekilde besleniyorlar. Tüm yemek çeşitlerimiz okul içinde hazırlanmakla birlikte dışardan getirilen yiyecekleri okul içine kesinlikle kabul etmiyoruz. Yemeklerde kullanılan tereyağı, süt ve çocuklara sabah kahvaltısında verilen yumurtaları özel olarak getirtiyoruz. Yoğurdumuzu okulumuzda mayalayarak hazırlıyoruz. Organik ve dengeli beslenmeye önem veriyoruz ve katkı maddesi içeren kapalı ambalajlı ürünlerden uzak duruyoruz. Salça, yoğurt, reçel gibi ürünleri okulumuzda evimizde yapar gibi hazırlıyoruz. Mevsiminde toplanan domateslerden mutfağımızda dönem başlamadan salçalarımız hazırlanıyor. Yoğurtlarımız her hafta taze olarak mayalanıyor.Yetenekli Eller Anaokulu’nda, gelişim döneminde olan çocuklarımızın sağlıkla beslenmesi bütün konuların üstünde tutuluyor.

Okul dışında yapmış olduğunuz başka aktiviteler var mıdır? Varsa bahseder misiniz?

Evet var. Çocukların gelişimlerine farklı alanlardan dokunmak ve sosyal-kültürel alanda gelişimlerini desteklemek adına geziler düzenliyoruz. Aynı zamanda sanat, bilim ve maker adına atölyeler düzenliyoruz. Her ay bir gezi ve bir atölye çalışması gerçekleştiriyoruz.

Okul içinde yapılan proje çalışmalarından bahseder misiniz?

Hazırlık sınıfları ile birlikte her ay bir proje çalışması gerçekleştiriyoruz. Bunlar; 100. Gün Projesi, Mimarlar Projesi, Modern Taşıtlar Tasarım Projesi, Organik Tarım Projesi, Günlük Eşyalar Tasarım Projesi, Bluetooth ile Hareket Eden Robot Projesi, sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediğimiz kermesler. Bu yapılan çalışmaların bitiminde bir de sergi açıyoruz. Böylelikle çocukların özgüven gelişimini desteklemiş oluyoruz.

Okulunuz haftasonu hizmet veriyor mu?

Evet. Hafta sonları rutin eğitim akışımıza ara veriyoruz ve çocuklarımızın sosyalleşmesi, farklı deneyimler kazanması ve eğlenerek öğrenmesi amacıyla 12 farklı branşta atölyeler düzenliyoruz. 0-2 yaş için düzenlediğimiz Anneli Oyun Grubu Cumartesi sabahları kurumumuzda gerçekleşiyor.

 

Leave Your Reply