Anaokulu bale eğitimi bakırköy yetenekli ellerOkul Öncesi Bale Eğitimi

Bale; vücut hareketleri, melodi, ritim, duygusal atmosfer ve dekor sanatlarının yüksek tekniklerde birleştirilerek, ortaya konulan bir gösteri sanatıdır. Okul öncesi bale eğitimi ile çocuklarımızı, bu sanat dalı ile erken yaşlarda tanıştırmayı hedefliyoruz.

Balenin, diğer pek çok sahne sanatından hatta dans türünden ayrı, kendine has bir yapısı vardır. Bale icra edilirken, vücuttaki bütün kaslar, elastikiyet gerektirecek şekilde, büyük bir ahenk içinde kullanılmak durumundadır. Bireysel figürler kadar toplu figürler de bu gösteri sanatının zorluk derecesini, duygusal derinliğini dolayısıyla etki gücünü artırmaktadır. Sahnedeki dansçılar dahil bütün unsurların zaman ve mekan içindeki ilişkilerini düzenleyen koreografi de bir gösteri sanatı olarak balenin etki gücünü belirlemektedir Bu itibarla bu dans türünde daha fazla yatkınlık, çalışma ve ihtisaslaşma gerektirmektedir.

Balenin kısa tarihi

İnsan hareketlerinin büyük bir estetik uyum içinde son derece varsıl ifadeler kazandığı bale, bugünkü formuna pek çok aşamadan geçerek gelmiştir. Bir dans türü olan bale de doğal olarak dansın tarihiyle beslenmektedir. Yine de dansın tarihi insanlık tarihiyle koşut bir seyir izlemesine rağmen bale olarak nitelendirilebilecek ilk etkinlikler 14. yüzyılda İtalya’da görülmüştür. 15. yüzyıl “Rönesans Avrupa”sında pek çok sanatsal alanda olduğu gibi dans gösterilerinde de çeşitlilik ve aşkınlık görülür.

İtalya ve Fransa’da şekillenmeye başlayan bale sanatı, giderek diğer ülkelere de yayılmış, en büyük değeri Rusya’da görmüştür. İlk bale gösterilerinde genel olarak İlk Çağ Yunan ve Roma efsaneleri işlenirken, 19. yüzyıl Romantik Klasik Müzik Dönemi’nde halk gelenekleri de bu gösterilerde yer bulmaya başladı. Bu dönem temalar gibi bale kıyafetlerinin de yeniden şekillendiği dönem olmuştur. Artık daha hafif ve rahat giysilerle dans etmenin konforu keşfedilmiştir. Giderek de bale sanatı, soyluların kendi aralarında uyguladıkları eğlence ve sosyal faaliyetler olmaktan çıkarak kendi icracılarını yani sanatçılarını yaratmıştır. Günümüzde ise okul öncesi bale eğitimi adıyla anaokullarında branş dersi olarak öğretilmektedir.

Okul öncesi bale eğitimi

Klasik balede, kişinin hem zihinsel hem de fiziksel olarak disipline edilmesi en belirleyici özelliktir. Bu itibarla bale, yetişme çağındaki çocuklara fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişim açısından önemli katkılar sunmaktadır.

 

Okul öncesi bale eğitimi; vücuda hareket hafızası kazandırılması, bale disiplininin belletilmesi, bedene esneklik kazandırma alıştırmaları, düzgün – dengeli beden duruşu kazandırma alıştırmaları, öğrenilen hareketlerin içselleştirilerek özgünleştirilmesi ve müzik kulağının geliştirilmesi gibi aşamalarla başlar. Bedeninin imkan ve kabiliyetlerinin farkına varan çocuklarda doğal olarak kendine güven duygusu da gelişmektedir.

Okul öncesi bale eğitimi anaokulu yetenekli ellerOkul öncesi bale eğitimi ile hedeflenen kazanımlar

  • Müzik kulağının gelişmesi
  • Yapılan esneme hareketleriyle kasların elastikiyet kazanması
  • Kas yapısına bağlı olarak vücudun düzgün, dengeli, kuvvetli gelişiminin sağlanması
  • Kazandırılan bale disiplininin çocuklarda yararlı bir alışkanlığa dönüşmesi
  • Gösterilerde canlandırılan masal ve hikayelerin katkısıyla çocukların hayal güçlerinin artması
  • Bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçüyle çocukların el-kol-bacak koordinasyonunun güçlendirilmesi  
  • Kendi imkan ve sınırlarını öğrenmeye başlayan ve imkanlarını arttırma yöntemlerini kavrayan çocuklarda özgüven duygusunun güçlenmesi

Branş Dersleri için tıklayınız