Dansın Hayatımızdaki Yeri

Okul öncesi modern dans eğitimi, içerik ve uygulama yönelimleri açısından en kolay, dans kavramının içeriğiyle anlaşılabilir. Dansın var oluşumuzda önemli bir işlevselliği vardır. Leonardo da Vinci’nin dediği gibi “Hayatın varlık nedeni harekettir”.  Gerçekten de elektrondan, gezegenlere varlığın minimal ya da maksimal bütün unsurları birbirleri etrafında belirli ritimlerle hareket etmektedir. Bir anlamda büyük bir dans gösterisi sunmaktadırlar. Doğrudan insana ilişkin olarak ise dans daha derin anlamlar kazanmaktadır. Dans belirli bir düzen içinde bu düzenin kurgusunu belirleyen ya da kolaylaştıran ezgiler eşliğinde gerçekleştirilen hareketlerle ya da figürlerle insanın bireysel olarak ya da topluca kendini tanımlamasını ve tanıtmasını sağlar.

Dansın Çocukların Hayatı İçindeki Önemi

Konu çocuk olunca, dans kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koymanın ötesinde yoğun bir anlam kazanır. Çünkü dans çocuğun sosyalleşmesine katkı sağladığı gibi kendi vücuduyla daha yakından tanışmasını ve onu daha işlevsel kullanmasına giden yolda önemli bir işlev görür.  Platon’un deyimiyle “aklın gözü” olan ruh ile vücut arasındaki o kuvvetli bağ sayesinde de çocuğun ruhsal varlığı da kendini ifade edebilmekle hem rahatlar hem de farkındalık artışıyla güç kazanır.

Okul Öncesi Modern Dans Eğitimi Yetenekli Eller

Modern Dans

Modern, bir yandan çağcıl, çağdaş, yaşanılan çağa, güne uygun anlamını taşırken, diğer yandan geleneklerle gelen kuralları, disiplinleri terk etme eğilimi ile özgürleşme çabasını ifade eder. Modern Dans, 20. yüzyılın başlarında Almanya ve Amerika’da gelişmeye başlamıştır. Modern dans, sanatın her dalıyla etkileşim halindedir. Diğer sanat dallarından aldığı unsurları yaratıcı bir üslupla birleştirerek yepyeni bir kompozisyon kurar.

Okul Öncesi Modern Dans Eğitimi – Neden ve Sonuçlar

İnsanlar, konuşarak anlaşabilme mucizesini keşfetmeden çok önce hareketlerle iletişim sağlamanın konforunu sürmüşlerdir. Mağara devrinden modern çağlara kadar hep dans etmişler ve dansta hep yeni bir anlayış, yeni bir soluk arayışı içerisinde olmuşlardır. Modern Dansın öncüleri de, geleneksel dans üslubunu terk edip, özgürlüğün sonsuz ufkuna yelken açmışlardır.  Böylece insan vücudunun tüm olanaklarını, belirli kalıpların koyduğu sınırlara bağlı kalmaksızın özgürce kullanmak istemişlerdir. Günümüzün modern dans anlayışı, düşünsel ve estetik yapıyı öne çıkaran bir anlatım tarzına yaslanmaktadır.

Okul öncesi modern dans eğitimi, bir yandan çocuklarımızı günlük hayattaki monoton kurgulardan kurtarırken, diğer yandan ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sağlar. Modern dans etkinliklerinde sayı ve ritim ile başlayan eğitim süreci basit adım ve figürlerle devam eder. Son aşamada çocuklar artık ritimlerle uyumlu, bedensel farkındalığı yüksek, özgüven taşıyan ve yansıtan hareketler kazanırlar.

Branş Dersleri için tıklayınız