Yaratıcı drama etkinlikleri Bakırköy anaokuluOkul öncesi yaratıcı drama etkinlikleri

Okul öncesi dönem, çocukların temel sosyal gelişimlerinin inşa edildiği kritik bir dönem olarak tarif edilir. Bu dönemde çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini öncelemek, çocukların diğer arkadaşlarıyla başarılı ilişkiler kurması açısından oldukça önemlidir. Bu kazanımlar için yaratıcı drama etkinlikleri, okul öncesi dönemde kullanılan en önemli eğitim metotlarından biridir.

Bu eğitim metodunda hedef; çocukların farklı bakış açıları geliştirebilmeleri ve arkadaşları tarafından geliştirilen farklı fikirlere karşı duygudaşlık kurabilmelerini sağlamak, kazandırılan bu becerilerle, sosyal yaşamlarını geliştirip sağlıklı bir biçimde sürdürebilmelerini öğretmektir. Bunu yaparken öğretmen; çocukların en doğal davranış biçimlerinden olan, “rol oynama” veya “mış gibi yapma” davranışlarını eğitimin bir parçası olarak kullanır.  Çocuklar, yaratıcı drama teknik ve etkinlikleri ile aşağıda sıralanmış onlarca beceriyi eğlenceli biçimde öğrenir ve içselleştirir.

Yaratıcı drama etkinlikleri ile hedeflenen bazı kazanımlar:

 • Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirme
 • Öğrenmeyi somutlaştırma
 • Öğrenmenin kalıcı hale gelmesi
 • Sosyal ve duygusal gelişiminin desteklenmesi
 • Empati becerilerinin gelişmesi
 • Başka çocuklarla iş birliği içinde çalışma yeteneği kazanması
 • Yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat tanımak
 • Sosyal ve dil gelişimlerine katkı sağlamak
 • Kendini ifade etme ve keyif alma
 • Problem çözme
 • Çocukların kendilerini keşfetmesine olanak sağlamak
 • Somut kavramları soyutlaştırmak
 • İfade biçimi olarak bedenini kullanma
 • Kas gelişimine katkı sağlamak

Yaratıcı drama etkinlikleri’nde öğretmenin önemi

Okul öncesi dönem; eğitim sistemin en can alıcı evresidir. Bu nedenle sistemli ve bilimsel yöntemler kullanılarak dizayn edilmesi gerekmektedir. Bu kritik dönemin en önemli paydaşlarından biri de elbette öğretmenlerdir. Bu nedenle drama etkinlikleri; konusunda uzman, dikkatli, kendisini yenileyen ve değiştiren “nitelikli eğitimciler” tarafından yapılmalıdır. Eğitimci, sınıfını iyi tanımalı her bir çocuğun dikkat süresini hesaba katarak etkinlik planlamalıdır. Etkinlikler süresi boyunca çocukların gelişim süreçlerini dikkatli bir biçimde gözlemlemeli, kendini geliştirmek için yaratıcı drama etkinlikleri ile ilgili literatürü sürekli biçimde takip etmelidir.

Özetle “ Yaratıcı Drama Etkinlikleri” bu konuda eğitim almış eğitimciler tarafından kullanılan özel öğretim yöntemlerinden biridir ve okulumuzda “Branş Dersleri”  arasında önemli bir yere sahiptir.

Branş Dersleri için tıklayınız