Çocuk istismarı ve kaçırma olaylarına karşı ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?

Ülkemizde, son zamanlarda daha da artan bir ivmeyle, çocuk kaçırma ve istismar olayları yaşanmaktadır. Çocuklar, özellikle çocuğu olmayan ailelere para karşılığı satmak, dilenmeye zorlamak ya da ruh sağlığı bozuk kişilerce vücutları suistimal edilmek amaçlı kaçırılmaktadır.

Elbette onların koruyucusu ve sorumlusu olarak ebeveynlerin ve aile büyüklerinin bu konuda alması gereken tedbirler ve önleyici eğitim yöntemleri bulunmaktadır.

Çocukların suistimaline yönelik olayların daha az yaşanması için ailelerin alacağı doğrudan tedbirlerin yanında çocukların kendini korumasını öğrenmesine katkı sağlamak da gerekiyor. Bu yönde verilecek eğitimlerin de erken yaşta başlaması daha yararlı ve sonuç getirici olacaktır.

Öncelikli olarak ebeveynler çocuklarının sınırlarına özen göstermeli. Çocuğun izin alınarak öpülmesi, oyuncakları ve kişisel eşyaları için izin istenmesi, oda ve banyo gibi bulunduğu yere girerken kapısının çalınması, çocuklara koruma hakkına sahip oldukları sınırlarının öğretilmesi açısından oldukça önemlidir.

Çocuklara, konuşmaya ve isteklerini anlatmaya başladıkları 2, 3 yaş civarında, vücut parçalarının isimleri öğretilerek güvenmedikleri, istemedikleri zaman özel bölgelerine dokunulunca “hayır” demelerinin öğretilmesi de yararlı olacaktır. Bunun yanı sıra, çocuğunuza “iyi dokunuş” ve “kötü dokunuş”tan bahsedip bu konu hakkında bilgilendirebilirsiniz.

Ayrıca yabancı kişiler çocuğunuzun yanına sevmek için bile olsa yaklaştığında, temasa izin vermemeniz çocuğa bu doğrultuda bir bilinç kazandıracaktır. Kendilerine dokunan tanımadığı ya da istemedikleri kişilere tepki vermeleri gerektiğini, “hayır” diyebilmelerini öğretmeliyiz. Onların da bazı “özel” vücut bölgeleri olduğu, buralara kimlerin ne şartlarla nasıl dokunabileceği anlatılmalı ve bu sınırları korumaları için yüreklendirilmeliler. Bu noktada hassas bir uyarımız olacak: suistimallerin engellenmesine yönelik çocuk ile konuşulurken çocuğu korkutmamak, başına gelebilecek bir olayı anlattığında birilerinin cezalanmasına sebep olacağını düşündürtmemek önemlidir.

Kaçırma olaylarına karşı alınabilecek önlemler kapsamında çocukları kötü niyetli kişilerden korumak için aile ile çocuk arasında bir şifre veya parola belirlenebilir. Çocuk, söz konusu şifreyi bilmeyen hiç kimse ile tanıdık da yabancı da olsa bir yere gitmemesi, o kişilerden bir şey almaması gerektiğini öğrenebilir. Ayrıca, çocuklara anne ve babanın dışında hiç kimse ile bir yere gitmemesi gerektiği anlatılmalıdır.

Suistimal ihtimali taşıyan süreçlerin engellenmesi ve hiç istenmese bile bir suistimal süreci yaşanmışsa da erken fark ederek sonlandırmak açısından ebeveynlerin uyanık olması gerekiyor. Küçük belirtileri bile fark etmek için onları dikkatle dinleyin. Çocukların oynadıkları oyunlar ve çizdikleri resimler de yaşadıkları olumsuz deneyimler hakkında bilgi verebilir. Eğer çocuğunuz sizi endişelendiren bir şey söylerse, sakince sorular sorarak onu konuşturun.

Bu şekilde çocuklarımızın en doğal hakları olan güven içinde yaşamlarına devam edebilmelerine ve zarar görmemelerine daha fazla katkı sağlarız.

 

Uzm.Psk. Ayşe Selin Özmen