BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

Çocukların eğitimi ve sürekli gelişimi için özel bir anaokulu eğitim programı oluşturduk. Eğitim programımızın bazı ilkeleri aşağıdaki gibidir.

Tüm planlarımızda ve eğitim başlıklarımızda, Bütünleştirilmiş Eğitim Programı kapsamında aşağıda belirttiğimiz modelleri birleştirerek kullanıyoruz.

Gems Programı

Gems Programı bir matematik ve fen etkinliğidir. Bu programda fen ve matematik dersleri uygun ortamlar hazırlanarak deneylerle, araştırmalarla, kendi fikirleriyle ve kaynak materyallerle keyifli ve eğlenceli hale getirilir.

HIGH Scope Metodu

Bu süreç öğretmenlerin “Çalışma zamanında ne yapmak istersiniz?” sorusuyla başlar. Planlarını belirten çocuklar, uygulamaya geçerler. Sürecin son aşaması olan değerlendirme kısmında öğretmenleri ile beraber uygulamalarını değerlendirirler.

Anaokulu Haftalık Eğitim Programı

Montessori Eğitimi

Çocuğa öğretmenden bağımsız, kendi kendine yapabilme, fırsat verme, kendini yönetebilme gibi becerileri kazandırmayı hedefler. Bu eğitim metodunda öğretmen çocuklara materyalleri verir, fakat müdahale etmez.

Scamber Metodu

Çocukların çok boyutlu düşünmelerini ve yaratıcı çözümler üretmelerini sağlar. Temel olarak, bir nesne seçilir ve çocuğa nesne ile ilgili sorular sorulur. Sorular yedi farklı alana girebilir; yer değiştirme, birleştirme, uyarlama, değiştirme, diğer kullanımların yerine koyma, yok etme ve tersine çevirme. 

Reggio Emilia Yaklaşımı

Temel özelliği işbirliğine dayalı bir öğrenme sistemi olmasıdır. Birlikte hareket etmeyi, sosyal yapı içerisinde diyalog kurabilmeyi, ahengi ve öğrenme kavramlarını vurgular.