GEMS Programı’nın Amacı

Birbirinden farklı iki disiplinin, “aynı konuyu” birbirinden bağımsız ve birbiriyle ilişkili olarak ele alması, GEMS programı’nın (Great Exploration in Math and Science) temelini oluşturmaktadır. Araştırmalar; problem çözmedeki ortak bakış açıları ve kullandıkları metotlar nedeniyle matematik ve fen disiplinlerinin birbirleriyle etkileşiminin “araştırma, sorgulama, keşfetme, öngörme, analiz, sentez, birlikte çalışma pratiği, tartışma, problem çözme, ortak karar alabilme ve girişimcilik” gibi çeşitli zihinsel ve üst düzey becerilerin kazandırılmasında önemli rol oynadığını göstermektedir.

“Fen ve matematiği öğrenmenin ana noktası, bu disiplinleri ayrı ayrı anlamak değil; fen okuryazarlığına odaklanmaktır. Temel çalışmalar, fen ve matematik bağlantılarını içermelidir. Öğrenciler gözlem yaparken, keşfederken, hipotez kurup tahminler yürütürken, iletişim kurup tartışırken, bilgiyi yorumlarken ve aktarırken, matematiği bilimsel çalışmaların bir parçası olarak algılamalı”. Rutherfort ve Ahlgren (1989)

Bilimsel gelişmelerin temelinde doğa olaylarının gözlenmesi ve mantıksal çıkarımlar yatmaktadır. Hipotez ve deney süreçlerinin sonrasında elde edilen bilimsel fikrin ise; matematiksel olarak ifade edilmesine ihtiyaç vardır.

Doğa kanunlarının matematiksel olarak ifade edilmesinin ilk örneği Newton’un yaptığı çalışmalardır. Newton’un gözlem ve bilimsel çalışmalarını ifade etmek için aradığı yol matematikte yepyeni bir alan olan “kalkülüsü “ doğmasına neden olmuştur.
Newton’dan önce Alman matematikçi Gottfried Wilhelm Leibniz’in de türev ile integral arasındaki ilişkiyi kurarak “kalkülüs”ün temellerini attığı bilinmektedir. Farklı ülkelerde ve farklı dilleri kullanan bu iki bilim adamının doğa kanunlarını ifade etmek için bulduğu ortak yol “matematik “ olmuştur. 

Gems Programı Atölyesi ve UygulamalarıGEMS Programı Örnekleri & Uygulanması

GEMS programı’nın uygulamasında geleneksel öğretim metotlarında olduğu gibi işe, öğrencilere bir “kavram” verilmesiyle başlanmaz. Program  “eylemle”  başlatılır. Böylece çocukların kendilerini aniden bir olayın içinde bulmaları sağlanır. Eylemin açıklamadan önce başlaması nedeniyle öğrenciler, kendiliğinden eleştirel düşünme durumuna geçerek veri toplamaya, topladıkları verilerden çıkarımlar elde etmeye ve sonrasında ise soru sormaya başlarlar. Böylece öğretmen rehberliğinde bilimsel süreç, aşamaları ile hayata geçirilmiş olur.

Gems Atölyesi

Gems atölyesi deneyleri için yaptığımız çeşitli uygulamalar hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Metotları için tıklayınız