Okul öncesi eğitim de bir yöntem olarak uygulama alanı bulan High Scope Yaklaşımı, çocukların ilgi alanları doğrultusunda kendilerinin belirlediği bir etkinliği hayata geçirerek sürdürdükleri eğitim faaliyetidir. Bu yöntem ile çocuklar ilgi alanları doğrultusunda kendi planlarını oluştururlar. Oluşturdukları planı toplumsal ve fiziksel olarak çevreleriyle etkileşim halinde uygulamaya başlarlar. Daha sonrasında da değerlendirme kısmı ile bu eğitim döngüsü tamamlanır.

Bu eğitim metodu, ayrıca çocukların gelişimlerinde ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına yönelik etkinlikleri de barındırmaktadır. Öğrenmek önemli olduğu kadar ortaya çıkan sonuç da önemlidir. Okul öncesi eğitim alanında uzman eğitmenler programın uygun biçimde uygulanması için çok önemlidir. High Scope Yaklaşımı, velilerin de katılımına olanak sağlayan bir sistemdir. Öğretmenler ve veliler bu sistem içerisinde ortak seviyede yer almaktadır.

High Scope Etkinlik Örnekleri & Müfredat:

High Scobe Yaklaşımı ve Etkinlik ÖrnekleriHigh Scope etkinlik örnekleri içerisinde uygulanan müfredat, 58 anahtar deneyim üzerinde şekil kazanmıştır. Bu anahtar deneyimler çocukların sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişimleri ile ilgili ifadelerden oluşmaktadır. Anahtar deneyimler, okul öncesi çocuklarının dünyayı algılama şekilleri, neleri yapabildikleri ve gelişimleri için gerekli unsurları belirlemektedir.

Anahtar deneyim ifadeleri ise 10 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar dil ve okuma yazma, yaratıcı temsil, inisiyatif ve toplumsal ilişkiler, müzik, hareket, sınıflama, sayı, sıralama, zaman ve uzaydır. Anahtar deneyimleri ana eğitim alanı olarak benimseyen High Scope Yaklaşımı yetişkinlerin çocuklarını anlamalarını sağlamaktadır. Ayrıca bu deneyimler ile çocukların fiziksel, entelektüel ve toplumsal güçlerini desteklemektedir. Her çocuğa ve her çocuğun gelişimine uygun etkinlikler ve çalışmalar yapılması için olanak tanıyan bir sistemdir.

High Scope Programı Amaçları

1- Öğretmenler, çocukların düşünce ve eylemlerini yönetmez, bunun yerine onların düşünce ve eylemleri temel alırlar. Öğrenme, çocukların bizzat tasarladıkları projelerle yoğun olarak ilgilendikleri zaman gerçekleşir. Bu durumda öğretmek, çocukların çalışmalarını kendilerinin seçmelerini ve düzenlemelerini sağlamaktır.

2- Çocukların ne yapmak istediklerine kendileri karar verme fırsatı verilmelidir. Her bir çocuk bir plan oluşturmalı, bu planı üstesinden gelebileceği parçalara ayırmalı, aşamalandırmalı ve gerekli malzemeleri saptamalıdır. Bu aşamada öğretmenler yardımcı olmalıdır.

3- Çocuğun yaptığı günlük plan, sorgulamak, önermek ve sorunları tanımlamak için bir sıçrama tahtası olarak görülmelidir. Öğretmenler, her çocuğun planlamakta olduğu şeyle ilgili olarak gözlem yapmasına, düşünmesine ve sorunları tanımlayıp çözmesine yardımcı olmalıdır.

4- Temel deneyimler, okul öncesi dönemde erken zihinsel gelişim için zorunludur. Öğretmen, bu temel deneyimler rehberliğinde bilinçli ve sistematik olarak çocukların öngörme, tarif etme, açıklama, değiştirme, varsayım yapma ve alternatif aramalarına yardım etmelidir.
(Texas Teach University College of Human Science)

High Scope Yaklaşımı Uygulayan Okullar: Yetenkli Eller

Sınıf içerisinde de ilgi alanlarına göre köşeler oluşturularak öğrenme imkanı sunulmaktadır. Bireysel veya gruplar halinde öğrenme sağlanmaktadır. Çocukların bir birey olarak kendilerini ait hissettikleri, güven duygusu ile etkileşim sağlayacakları bir ortam oluşturulması ana özellikleri arasındadır.

Diğer anaokulu eğitim metotları için tıklayınız