Okul Öncesi Scamper Tekniği ve SorularıSCAMPER TEKNİĞİ

Scamper tekniği: Yanlış bir düşünce olarak birçok öğretmen ve eğitimci “yaratıcılığın her insanda potansiyel olarak bulunmadığını; bireysel, sosyal, ekonomik farklılıklardan dolayı kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini söylemektedir. Bize göre ise;  insandan insana değişiklikler gösterse de birçoğumuzun içinde  “yaratıcılık” gizili bir hazine gibi ortaya çıkartılacağı günü beklemektedir. Öyleyse cevap bulması gereken sorular; bu özelliklerin nasıl ortaya çıkartılabileceği ve sonrasında ise nasıl geliştirileceğidir? Teknoloji kapasitelerinin ülkelerin gelişmişlik seviyesini belirlediği çağımızda, birçok devlet eğitim sistemlerini revize ederek, bu soruların yanıtlarını aramakta, öğrencilerin yaratıcı özelliklerini ön plana çıkaracak eğitim yöntemleri üzerine çalışmaktadır. Scamper tekniği, bu amaca hizmet eden eğitim yöntemlerinden biridir ve okulumuzda başarıyla uygulanmaktadır.

SCAMPER Nedir?

SCAMPER, önceden belirlenmiş teknikleri kullanarak yani metodolojik yöntemlerle adım adım yapılan eğlenceli bir “beyin fırtınası” biçimidir. Yedi adımdan oluşur. İsmini de bu adımların baş harflerinin yan yana getirilmesinden alır. SCAMPER ile seçilen nesne değiştirilir, geliştirilir, bölümlerine ayrılır veya başka objelerle ile birleştirilir. Birbirinden farklı özgün fikirlerin gelişmesi için öğrencilere, yönlendirici nitelikte sorular sorulur. Bu sorularla öğrencilerin, standart zihinsel kalıpların dışına çıkmaları ve özgün fikirler geliştirmeleri hedeflenir.

 

Scamper Tekniği Bakırköy Anaokulu: Scamper Nedir?S: Substitude (Yer değiştirme)

C: Combine (Birleştirme)

A: Adapt (Uyarlama)

M: Modify, Minify, Magnify (Değiştirme, küçültme, büyütme)

P: Put to other uses ( Farklı amaçlarla kullanma)

E: Eliminate (Yok etme, çıkarma)

R: Reverse, Rearrange (Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme)

 

Scamper Çalışması Soruları

Scamper soruları için bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

  • Bu nesne farklı olarak hangi malzeme ya da malzemelerden üretilebilirdi? (Yer Değiştirme)
  • Bu nesneyi şununla birleştirirsek ne gibi bir fonksiyon farklılığı oluşur? ( Birleştirme )
  • Bu nesneyi ne yaparak birbirinden farklı ürünler elde edebiliriz? (Uyarlama)
  • Bu nesne çok daha hafif ve çok daha hızlı olsaydı nasıl çalışırdı? (Değiştirme, Küçültme, Büyütme)
  • Bu sorunu çözmek için bu nesne başka hangi biçimlerde kullanılabilirdi? (Farklı Amaçlarla Kullanma)
  • Bu nesnenin çıkarabileceğimiz parçaları var mı? (Yok Etme, Çıkarma)
  • Bu nesnenin tasarımını sen yapsaydın ne tür değişiklikler yapardın? (Tersine Çevirme, Yeniden Düzenleme)

 

Eğitim Metotları sayfası için tıklayınız

Kaynak: www.phf.org