Anaokulları çocukların eğitim süreçlerinin başlangıcında, hayata atılan adımlardaki birinci basamak eğitim kurumlarıdır. Çocuklar bilgi ve becerilerini ilk olarak burada öğrenir ve keşfederler. Ekolojik anaokullarının ana fikri ”doğa”dır. Yani doğadan faydalanarak çocuklara eğitim vermek amaçlanır. ,

Bu bağlamda ekolojik anaokulu nedir? Biraz bundan bahsedelim. Ekolojik anaokulunda eğitim doğa ile iç içe yapılır. Doğada var olan canlı cansız her şey çocuğun eğitimde kullanılır. Çocuklar küçük yaşlardan her şeyi merak eder ve ilk öğrendikleri bilgiler akılda kalıcı olarak kalır. Çocuklar doğadaki çiçekleri, ağaçları, gölleri, gördüğü hayvanları farkında olmadan çok dikkatli bir şekilde inceler. Bu gördüğü canlı cansız varlıklar hakkında kendine sorular sormaya başlar.

Ekolojik anaokulu, doğa etkinlikleri ile çocukların gözlem yapma, sorgulama, merak duyma ve araştırma özelliklerinin gelişiminde önemli rol oynar. Hayata ve doğaya karşı bakış açısı ve ilgi alanı belirleme açısından ekolojik anaokulu eğitimi çok önemlidir. Doğa sevgisi ve hayvan sevgisi olan bir çocuğun ilerleyen yaşlarda insan sevgisinin ne kadar yükseldiği bir gerçektir.

Ekolojik Anaokulunun Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Okul öncesi eğitimde ekolojik konu olarak; insanlar, hayvanlar, bitkiler, dağlar, kayalar, denizler, göller, toprak, yer yüzü, uzay, ısı, güneş ve ay hakkında konular işlenir. Çocuklar doğada eğitim esnasında güneşin yaydığı ışık ve ısıyı, kayaların şekillerini, hayvanların davranış ve şekillerini, ağaçların yapraklarını, rüzgarın hızını, denizi, batma ve yüzme gibi bir çok olaya şahit olup anlamaya çalışır.

Çocuklar ekolojik anaokulunda doğada öğrenmesi gereken her şeyi yaşayarak sistematik bir biçimde öğrenir. İlgisini çektiği hangi konu varsa o konu hakkında istediğini sorgular ve eğiticiler sayesinde öğrenir. Doğa eğitiminde anne ve babanın da görevleri vardır. Çocuk tarafından anne ve babaya doğa hakkında soru geldiğinde cevap verebilecek bilgiye sahip olması gerekir. Çocukları sık sık doğa ile iç içe ortamlara götürülmelidir. Her fırsatta doğal ortamlara, hayvanat bahçelerine ve deniz kıyılarına ebeveynlerin götürmeleri gereklidir.

Ekolojik Eğitimin Diğer Faydaları

Bilgi eğitimi dışında ekolojik eğitim, çocuklar üzerinde bir çok yarar sağlar. Bağışıklık sisteminin gelişmesinde, özgür düşünmede, stresten uzaklaşma ve aktif bir kişiliğin oluşumunda ekolojik eğitimin faydası çoktur.

Yetenekli Eller Ekolojik Anaokulu