Fen ve Doğa Çalışmaları Bakırköy AnaokuluFen ve doğa çalışmaları

Branş derslerimizden biri olan fen ve doğa çalışmaları ile doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırdığımız çocuklar, geleceğin yaşanabilir şehirleri için “can suyu” niteliğindedir.

Minik çevreciler iş başında

Çocuklar büyüyerek çevremiz ve kentlerimizin geleceği için kritik kararlar verecekleri, iş ve görevlere gelecekler. Okul öncesi dönemde katıldıkları fen ve doğa çalışmaları ve permakültür etkinlikleriyle kazandıkları doğa sevgisi gelecekte çevre adına yaşayacakları karar alma süreçlerinde çevrenin korunması adına önemli etkiye sahip olacaktır. Ayrıca çevre sevgisi ve farkındalığı kazanmış bu çocukların ailelerinden başlayarak; sosyal çevrelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bilinçlendirmede, aktif rol oynayacaklarına inanıyoruz.

Permakültür fen ve doğa çalışmaları Bakırköy AnaokuluYaparak ve yaşayarak öğrenme:

Okulumuz, ezberci bir eğitim sistemi yerine “yaparak ve yaşayarak öğrenme” metodunu uygulamaktır. Fen ve doğa çalışmaları yaparken de bu ilkeye uygun eylemler içinde oluyoruz. Örneğin, fen ve doğa derslerimizi Eko-Okul programı ilkelerini temel alarak bahçemizde uygulamalı olarak gerçekleştiriyoruz. Kendi gübremizi kendimiz yapıyor, ekimini çocuklara yaptırdığımız çeşitli sebze ve meyveleri toplayarak kahvaltıda ya da öğün aralarında atıştırmalık olarak tüketiyoruz.

Böylece çocuklar doğayla tanışıyor;  permakültür etkinlikleriyle tadıyor, kokluyor, ellerini kirletiyor yani yaparak ve yaşayarak öğreniyor.

Eko-Okullar programı nedir?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır ve okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin hayata geçirilmesini amaçlar.

Fen ve Doğa Çalışmaları Yeşil BayrakProgramı başarıyla uygulayan ve öğrenci katılımını sağlayan okullara üç yılın ardından Yeşil Bayrak unvanı verilir. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan, saygın bir eko-etikettir.

Yeşil bayrak nasıl alınır?

Programa yeni başlayan okullar ilk iki eğitim-öğretim yılı süresince çöp-atık ve geri dönüşüm konularını merkeze alan eğitim faaliyetleri sürdürürler. Bu faaliyetlerin ardından; enerji, su, biyo-çeşitlilik ve tüketim alışkanlıkları gibi konuların işlendiği çalışmalar yürütürler. Son aşamada ise iklim değişikliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, organik tarım, genetiği ile oynanmış organizmalar gibi konularda uzmanlaşarak Yeşil Bayrak almaya hak kazanırlar.

Kaynak: www.ekookullar.org.tr

Branş Derslerimiz için tıklayınız