GEMS açılımı nedir?

GEMS Açılımı: “Great Explorations in Math and Science”dır. Türkçe “Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar” olarak çevrilmektedir.

Gems, fen ve matematik etkinliklerini heyecan verici bir biçimde sınıflara taşır. Diğer standart eğitim modellerine göre kaliteli ve esnek bir ders programını kapsamaktadır.

Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiştir ve ilk defa uygulanmıştır. Gems eğitimi “gözetimli keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtan eğitim biçimidir. Gözetimli keşif yöntemi ile çocukların öğrenime doğrudan katılması sağlanabilmektedir.

Uygulanan etkinlikler, ders kitaplarının kullanıldığı yöntemlere göre çok daha fazla odaklanma ve bilim adamlarının gerçekte ne yaptığının reel bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunur. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını sağlar. Günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini de sağlamaktadır.

GEMS Eğitimi Amaçları

  • Bağımsız öğrenen öğrenciler geliştirmek
  • Eleştirel düşünebilen öğrenciler geliştirmek
  • Çocukların fen ve matematikteki temel kavramları anlamalarını sağlamak
  • Fen ve matematiğe karşı pozitif bir eğilim sağlamak