Mad Science Deneyleri ve İçerikleri Nelerdir?

Mad science deneyleri çocukların bilim ile ilk bağını kurmasını kolaylaştıran bir uygulamadır. Mad Science, Çılgın Bilim… İngilizce’de “mad”, “mutual assured destruction” tanımlamasındaki kelimelerin kısaltılmasından elde edilen bir sözcük. İnsanın zihnindeki ya da duygusal iklimindeki ani değişiklikleri tanımlamak için de kullanılan güçlü bir değere sahiptir. Sözlüklerde buna bağlı olarak;

“INFORMAL
very enthusiastic about someone or something.
“he’s mad about football”
BRİTİSH
very exciting”

şeklinde de karşılıklarını bulmak mümkün. Anlam olarak da “bir şey veya biri hakkında coşku dolu hissetmek”, “çok heyecan verici” karşılıklarını bulabilirsiniz.

Neden Çılgın?

Peki “Mad Science”, okul öncesi eğitim yöntemlerinden biri olarak neden bu adı taşımaktadır? Bu soru önemli zira cevabında yöntemin özü saklı.

“Science” yani bilim ile birlikte anılınca, “mad”in yıktığı, yıkıma uğrattığı; tabulardır, zanlardır, bilişsel ve duygusal sınırlardır.

Örnek Mad SCIENCE Deneyleri ve Uygulamalar

Bakırköy Yeteneklieller Anaokulu tarafından da uygulanan “Mad Science” eğitim programı kapsamında yaratıcı, ufuk açıcı, bilinç ve idrak seviyesini arttırıcı deneyler ve etkinlikler yapılmaktadır.

Bu Mad Sicence deneylerine örnek vermek gerekirse:

3 – 4 yaş grubu için uygulanan

  • Su fabrikası
  • Oyuncak bilimi
  • Dinozorlar
  • Kulağımız ve sesler

5 – 6 yaş grubu için uygulanan

  • Elektrik Amca
  • Çılgın karışımlar
  • Uzaya seyahat
  • Çılgın makinalar, sayılabilir.

Mad Science Deneylerinde Neler Oluyor?

Bunlardan bazılarını biraz açarsak Mad Science uygulamalarının etkili gücü daha kolay anlaşılabilir.

Elektrik Amca etkinliğinde, elektrik, bir şahsiyet olarak çocukların karşısına çıkar ve onlara iletkenlik, yalıtkanlık hakkında bilgiler verdiği gibi plazma topuyla gösteriler yapar.

Çılgın karışımlarda ise çocuklar görünmez mürekkep ve ışık çubukları gibi sıra dışı uygulamalarla karşılaşır.

Kulağımız ve sesler uygulamasında ise çocuklar kulak modeli başında Hollywood ses efektleri eşliğinde insan vücudunun duyularından biri ve önemli bir organı hakkında mukayeseli, canlandırmalı bilgiler edinirler.

Su fabrikası uygulaması da suni yağmur yağdırma deneyini içerdiği gibi çocuklara emme, yüzme, batma, yüzey gerilmesi gibi kavramların kolayca öğretilebilmesini sağlamaktadır.

Mad Science Deneyleri Videosu

Leave Your Reply