okul-oncesi-dil-etkinlikleri

Okul öncesi eğitim kurumlarında ana dilin kazanılması için bireysel etkinlikler yanında grup etkinliklerinin de yapılması gereklidir. 3-6 yaş grubunda bulunan çocukların grup içinde ve doğal ortamda bulunmaları ve etkinliklere katılmaları dili kolaylıkla öğrenmelerini sağlar.

Türkçe etkinlikleri planlanırken çocukların gelişim seviyesi, yaşı, dikkat süresi, bireysel özellikleri, çevresel koşullar, özel durumlar ve çocukların sahip olduğu önceki kazanımları göz önüne alınır.

Okul öncesi eğitim kurumlarında Türkçe dil etkinlikleri genellikle sabah kahvaltısından sonra uygulanır. Yarım gün eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarında ise serbest zaman etkinliklerinin sabah kahvaltısı veya ikindi kahvaltısından sonra uygulanması önerilir. Ancak uygulama saatleri sınırlayıcı olmamalıdır. Çocukların ilgi ve istekleri dikkate alınarak çocukların yorgun olmadığı farklı bir zamanda da planlanıp uygulanabilir.

Türkçe dil etkinlikleri oldukça zengin etkinliklerden oluşur. Bunlar şöyle sıralanabilir:
 Tekerleme
 Bilmece
 Şiir
 Parmak oyunu
 Grup konuĢması, sohbet
 Çeşitli öykü anlatma teknikleri ile öykü anlatma
 Öykü oluşturma
 Öykü tamamlama
 Öyküye isim bulma
 Zihinde canlandırma
 Pandomim
 Taklit oyunları
 Dramatizasyon