scapmer

Scamper düşünme tekniği, Yetenekli Eller Anaokulu’nda okul öncesi ve ilk okul seviyesindeki öğrencilerimiz için kullandığımız yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan oldukça kolay ve eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir.

Scamper düşünme tekniği yetişkinler üzerinde bile ekilidir. Scamper ile evde hikaye okuma zamanlarının hem keyfini hem de faydasını arattırabilirsiniz.

Scamper bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilmektedir. Scamper düşünme tekniğinin felsefesi,

Her fikir, var olan başka bir fikirden doğar.

S- SUBSTITUDE (YERİNE KOYMA): Bu aşamada o nesne yerine başka hangi nesnenin konulabileceği üzerinde çalışılır.

C- COMBINE (BİRLEŞTİRME): Bu aşamada farklı düşünceler ve öğeler bir araya getirilir ve birleştirilir. Neyi ne ile birleştirirsek iyi çalışır.

A- ADAPT (UYARLAMA): Nesnenin bir amaca yada duruma uyum sağlaması için üzerinde düzenleme yapılır.

M- MODIFY, MINIFIY, MAGNIFY (DEĞİŞTİRME, KÜÇÜLTME, BÜYÜLTME): Nesnenin orijinal örneğini alıp formunu değiştirmek için genişletme, şeklini ya da niteliğini büyütme, küçültme, hafifleştirme, yavaşlatma gibi düzeltmeler yapılır.

P- PUT OTHER USES (DİĞER KULLANIMLARIN YERİNE KOYMA): Amacını değiştirme diye de düşünülebilir. Bu aşamada nesneyi farklı amaçlar için kullanması istenir.

E- ELEMINATE (YOK ETME, ÇIKARMA): Bir nesnenin herhangi bir özelliğinin tümünü ya da bir bölümünü atmak diye düşünebiliriz.

R- REVERSE, REARRENGE (TERSİNE ÇEVİRME yada YENİDEN DÜZENLEME): Nesneyi farklı olarak düşündürtme.

Scamper soruları ve örnekleri için tıklayınız