STEM; Amerika’da devlet politikası haline getirilerek uygulanan yeni eğitim sisteminin önemli bir parçasıdır.  Science, Technology, Engineering, Mathematics kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşmuştur. STEM yaklaşımının bir parçası olan Maker Hareketi de, “kendin yap”  felsefesiyle tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaktadır. Bu kültürün bir parçası olarak bireyler, ihtiyaç duydukları teknolojileri kendileri tasarlar, geliştirir ve üretirler.

Stem maker kodlama eğitimi Bakırköy İstanbul maker-kodlama_04

 

Yetenekli Eller Anaokulu’nda uygulamaya başlanan STEM eğitiminin amacı, temel bilimlerin sahip olduğu bilgi birikim ile teknoloji ve mühendislik eğitimini birleştirerek, düşündüğünü gündelik yaşama aktarabilen, çağın gereksinim duyduğu ürün ve hizmetleri geliştirebilen özetle, 21. Yüzyıl’ın gereksinimlerine hazırlıklı, üretken bireyler yetiştirmektir.

STEM EĞİTİMİ’NİN UYGULANIŞI

STEM eğitimi ile maker, unplugged maker, temel elektronik, algoritma, kodlama, robotik kodlama, unplugged kodlama gibi ders konuları oyun etkinliği kapsamında işlenmektedir. STEM eğitiminde çocuklar sadece robot yapıp onu programlamayı öğrenmezler. Bu derslerle birlikte eğlenceli ve öğretici oyunlar oynar ve yeni teknolojileri tanıma fırsatı bulurlar. Unutmayalım ki oyun, çocuk için çok ciddi bir iştir ve öğrenmenin en kolay ve etkili yolu oyundan geçmektedir.

Bilim ve Teknoloji Yetenekli Eller’de Hayat Buluyor.

STEM eğitim süreci kapsamında kullanacağımız Code Org programıyla çocuklarımız, kodlama eğitimini yalnızca okul ortamında almak zorunda kalmayacaklar. Okulların tatil olduğu zamanlarda evden de sisteme özgürce bağlanarak kodlamaya devam edebilecekler.

STEM EĞİTİMİNİN KAZANIMLARI

  • STEM aktivitelerinde gerçek dünyaya ilişkin sorunlar ele alınarak çözüm yolları aranır. Böylece çocuklar, yetişkin dönemlerinde karşılaşabilecekleri problemlere karşı hazırlıklı olurlar.
  • STEM eğitiminde problemlerin çözümü için Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinleri kullanılır. Dolayısıyla çocukların okul dönemine hazırlanmaları için iyi bir temel oluşturulur.
  • Tüm STEM aktiviteleri sorgulamaya dayalıdır. Yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.
  • Çocuklara takım çalışması, işbirliği ve iletişimin önemini öğretir.
  • Eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırır.

Stem Maker Bakırköy

İstanbul Bakırköy’de Steam Maker eğitimi ve etkinlikleri yapan Anaokulu Yetenekli Eller ile çocuğunuzu daha parlak bir geleceğe taşıyabilirsiniz. kendin yap felsefesi ile bilim ve teknoloji le tanışacak olan çocuklarınız için modern dünyayı daha kolay anlamanın ve entegre olmasının yollarını konusunda uzman eğitmenlerimiz ile açıyoruz.