“Bir bütün kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazladır”.

Konumuz özelinde bütün: Eğitim sürecinden geçen çocukların kazandıkları başarılar.
Yine konumuz özelinde parçalar: Eğitim aşamasında kullanılan tüm araç ve yöntemler.

İşbölümü ve uzmanlaşma! Endüstri çağının belki de üzerinde en çok durulan ve tartışılan iki kavramı. İşbölümü ve uzmanlaşmaya getirilen en önemli eleştiri; uzmanlaşan unsurların (kişi veya kurum) bütün hakkındaki bilgi, kanaat ve farkındalıklarının azalmasıdır.

Kentsel ekonomiyi kalkındıran ve ayakta tutan iş bölümü, kaçınılmaz olarak uzmanlaşmayı beraberinde getirir. Tersini söylemek de mümkün, uzmanlık gerektiren alanlardaki bilgi birikiminin yoğunlaşması, iş bölümünü kaçınılmaz olarak dayatır.

Bir eğitim kurumunda da durum böyledir. Çocuk eğitimi alanındaki branşların her birinin uzmanından hizmet almak, arzu edilen sonuçlara ulaşmak için elzemdir. Tabii bütünlükçü bir bakış açısıyla.

Bir anaokulu düşünelim, çocukların; bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin her birinin bir uzman yönetiminde sağlanması okul öncesi eğitimin en önemli amaçlarından biri olan çocukların aklen, ruhen, fiziken sağlıklı bireyler olmalarını kolaylaştıracaktır. Öğretmenler, eğitmenler, danışmanlar hep bu perspektifte seçilir.

Bir de “kurumsal uzmanlaşma ve iş bölümü”nden söz etmek gerekir.

Örneğin; jimnastik gibi, ancak bu işin içinde yıllarca uygulamalı ve teorik bilgi birikimine ulaşmış kişilerin vücuda getirdiği bir kurumun bilgi birikiminden yararlanmak, çocukların bedensel gelişimine ne kadar da önemli katkılar sağlayacaktır.

İşte başta da bahsettiğimiz bütünlükçü yaklaşım doğrultusunda Yetenekli Eller Anaokulu, kendi vizyonu içinde yoğurarak; beden eğitimi ve jimnastik alanında önde gelen kuruluşlardan biri olan Acıbadem Jimnastik Okulu ile bu doğrultuda işbirliği yapma kararı almış ve uygulamaya koymuştur.

Milli Jimnastikçi Nihan Süzen

Milli Jimnastikçi Nihan Süzen hangi anaokulunda?Bu kurumun bünyesinde faaliyet gösteren milli jimnastikçimiz Nihan Süzen, anaokulumuzda jimnastik eğitimi vermektedir. Yetenekli Eller Anaokulu, haklı olarak milli sıfatı taşıyan bir eğitmenle çalışmanın ve eğitim verdiği çocuklara bu birikimden istifade etme imkanı sunmanın gururunu taşımaktadır.

Bu örnekte, bütün “eğitimde çocuğun istenen düzeyde gelişiminin sağlanması”; parçalardan biri ise “bedensel gelişim etkinlikleri”dir. Yetenekli Eller Anaokulu, bütünlüğün korunması inisiyatifi ile kendi alanında derinleşmiş ve uzmanlaşmış, kişi ve kurumlarla birlikte hareket etmeyi; ilkeli ve istikrarlı bir şekilde uygulayan öncü eğitim kurumlarından biridir.

Leave Your Reply